Online inschrijven
Online inschrijven

Inschrijven voor een bouwkavel aan Sint Agatha, Harry Kepserplein


Legenda
  • Vrij uitgeefbaar
  • In optie
  • Kantoren
  • Bedrijven
  • Eigendom derde
  • Nog niet uitgeefbaar
  • In voorbereiding
  • Verkocht

Sint Agatha, Harry Kepserplein

Uitgifte bouwkavels Harry Kepserplein, Sint Agatha.

In Sint Agatha is het ideaal wonen. In deze kleine kern gelegen aan de Maas vindt u nog de rust van het gemoedelijke dorpsleven. In het vlakbij gelegen Cuijk vindt u echter voorzieningen als een winkelcentrum, schouwburg, bioscoop en een NS-station. Ook via de A73 bent u vanuit Cuijk snel op de plaats van uw bestemming.

Op het Harry Kepserplein te Sint Agatha is momenteel bouwgrond beschikbaar voor de verkoop aan particulieren. Het betreft twee percelen van respectievelijk ca. 523 m² en ca. 789 m², gelegen in het bestemmingsplan Sint Agatha. Er is geen vaste verkaveling vastgesteld. Op beide percelen is in principe de bouw van zowel een vrijstaand woonhuis als een tweekapper mogelijk.   

De grondprijs bedraagt € 225,00 exclusief 21% BTW per m².

Voorwaarden inschrijving:
1) Op de uitgifte van deze kavels zijn de “algemene verkoopvoorwaarden 2013 betreffende de verkoop van bouwkavels door de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert” en de bestemmingsplanvoorschriften van het bestemmingsplan “ Sint Agatha” van toepassing. 

2) Om in aanmerking te komen kan gedurende de periode van 25 september 2019 tot en met 15 oktober 2019 ingeschreven worden middels het daarvoor bestemde formulier.

3) Dit formulier, een link naar de situatietekening en de algemene verkoopvoorwaarden treft u aan op onze website www.cuijk.nl en www.cuijkwoont.nl Het bestemmingsplan kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Als er meerdere gegadigden zijn wordt via loting de volgorde bepaald waarin men aan bod komt. Degenen die hebben ingeschreven worden in kennis gesteld van de lotingsdatum en het verdere verloop van de uitgifteprocedure. Met gegadigden wordt vervolgens naar de bouwmogelijkheden gekeken. 

Na afwikkeling van deze procedure gaan de (eventueel) resterende kavels in de vrije verkoop.Meer informatie over de verkoop van deze kavels kan worden verkregen bij

Marijke van Casteren, tel. 0485-396600

Het inschrijfformulier kan worden toegezonden aan:

Gemeente Cuijk
Mevr. Marijke van Casteren
Postbus 7,
5360 AA Grave